Kamperen Quiberon » Juridische informatie

WETTELIJKE MEDEDELINGEN

Website redacteur

Bloemenexploitatiecampings Le Bois d’Amour
16, Avenue Charles de Gaulle

31130 Balma
telefoon: 02 97 50 13 52
e-mail: camping.boisdamour@flowercampings.com
Publicatieverantwoordelijke: Nadège Papaïx in haar hoedanigheid van commercieel directeur
Siret : 51244588300147
Intracommunautaire btw: FR84512445883
Aandelenkapitaal: €10.000

Productie

GEEK TONIEK
Vertegenwoordigd door de heer Yohan Darmayan in zijn hoedanigheid van Managing Director
Maatschappelijke zetel: 1 Allée Pierre Latécoère, 64200 Biarritz
Tel.: 05 32 74 11 52
E-mail: contact@geek-tonic.com
Website: https: //www.geek-tonic.com/
SIRET: 89746755100015
APE: 6201Z

Copyright

De gehele inhoud van deze site valt onder het auteursrecht en intellectueel eigendom van de Franse wetgeving. Elke reproductie (inclusief foto’s, iconen en downloadbare documenten) is verboden zonder voorafgaande toestemming van GEEKTONIC. Reproductie op een elektronisch medium van de hele site of een deel ervan in papieren of elektronische vorm is verboden. GEEKTONIC wijst iedere verantwoordelijkheid voor de inhoud van de website van de hand. GEEKTONIC wijst tevens elke verantwoordelijkheid af met betrekking tot de externe links die naar deze site verwijzen.

Persoonlijke gegevens en nominatieve informatie

U hebt het recht op toegang, wijziging, rectificatie en verwijdering van gegevens die op u betrekking hebben in overeenstemming met artikel 34 van de Franse wet op de gegevensbescherming (Loi “Informatique et Libertés”) nr. 78-17 van 6 januari 1978, gewijzigd op 6 augustus 2018. U kunt uw recht op toegang uitoefenen door een schriftelijk verzoek te sturen naar de redacteur van de site.

Wetgeving

In overeenstemming met de wet van 11 maart 1957 (art. 41) en het wetboek van intellectuele eigendom van 1 juli 1992, is het verboden de site geheel of gedeeltelijk te reproduceren zonder voorafgaande toestemming van de uitgever van de site. Logo’s, afbeeldingen, foto’s, video’s, grafische diagrammen en teksten zijn eigendom van hun respectieve eigenaars. Deze site kan, zonder zijn medeweten, zijn gekoppeld aan andere sites via hypermedia links. De redacteur van deze site aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de informatie op deze andere sites. Internetgebruikers erkennen dat het gebruik van deze site valt onder de Franse wetgeving.